• darkblurbg
  Welkom bij Praktijk de Kloet
  Praktijk voor podoposturale therapie
 • darkblurbg

Klachten

Soorten klachten

Veelvoorkomende klachten die te behandelen zijn via steunzolen of reflexzolen zijn:

 • Houdingsgerelateerde hoofdpijn
 • Nekpijn (door beïnvloeding van de houdingsspieren)
 • Schouderklachten (door beïnvloeding van de houdingsspieren)
 • Rugklachten; o.a. scheve rug/scoliose
 • Beenlengteverschil (vaak aangeboren of veroorzaakt door botbreuken of operaties)
 • Dyslexie (ten gevolge van asymmetrie van je lichaam)
 • Ademhalingsproblemen (veroorzaakt door ingezakte lichaamshouding)
 • Buikpijn (door bijvoorbeeld een te holle rug)
 • Menstruatieklachten (door een verkeerde stand van het bekken)
 • Bekkeninstabiliteit (vaak verergerd door zwangerschap)
 • Heupklachten (ten gevolge van scheef bekken en beenlengteverschil)
 • Slijmbeursontsteking (komt vaak door overbelasting van de heup)
 • Zere knieën (X- of O- benen)
 • Artrose (versleten kant van het gewricht ontlasten)
 • Zwakke enkels stabiliseren en trainen
 • En natuurlijk klachten aan de voeten zelf

Oorzaak van klachten

Klachten die met de houding te maken hebben.

Op het eerste gezicht lijken veel van bovenstaande klachten (zoals bijvoorbeeld nekpijn) weinig met onze voeten te maken te hebben. Via een complex systeem van sensoren of reflexen , spier en bindweefselketens is er echter wel degelijk een relatie. Vanuit de voeten kunnen klachten ontstaan in de houding, maar het kan ook andersom. Vanuit een verkeerde houding kunnen voetklachten ontstaan.

Via de vele proprioceptoren (sensoren die spierspanning meten) in ons lichaam, zijn onze hersenen in staat om een beeld te vormen van de stand van ons lichaam. Op basis van deze informatie wordt onze lichaamshouding gecorrigeerd door het aanbrengen van spierspanning. Dit systeem heet propriosepcis. Door dit systeem is het bijvoorbeeld mogelijk om met je ogen dicht je evenwicht te bewaren, of zonder te kijken je vinger naar het puntje van je neus te brengen. Onze voeten bevatten veel receptoren, en hebben dus veel invloed op de spierspanning, en daarmee de stand van ons lichaam.

De Franse arts Dr. R. J. Bourdiol heeft middels wetenschappelijk onderzoek een systeem ontwikkeld om via stimulatie van de receptoren in de voet de rest van het houdingsapparaat via spierspanning te corrigeren. Hij ontdekte dat dit het beste werkte door het plaatsen van dunne kurk elementjes van een enkele millimeter onder de voet. Dit systeem berust dus niet op mechanische aanpassing van de stand van onze voeten, maar op ingrijpen in het reflex systeem. Vandaar de naam reflexzolen of proprioceptieve zolen. Het mooie van dit systeem is dat er vaak gelijk resultaat zichtbaar is.

Er zijn verschillende voettypen die vaak erfelijk zijn bepaald. Bij deze voettypen hoort een lichaamshouding. Je lichaamshouding is een weergave van hoe je je voelt. Elk voettype heeft ook zijn eigen klachtenbeeld zie voor meer informatie voettypen.

Klachten die met de voeten te maken hebben

Er kunnen ook klachten aan de voeten zelf zijn.

 • De lengte voetboog kan ingezakt zijn
 • Het hielbeen kan erg scheef staan
 • De voorvoeten kunnen doorgezakt en pijnlijk zijn
 • Er kan een knokteen ontstaan
 • Holle voeten met drukplekken
 • Hamertenen en likdoorns

Door een verkeerde stand van de voeten kunnen er weer spier en pees aandoeningen ontstaan.

 • Achillespees klachten
 • Voet- peesplaat ontsteking
 • Bunion
 • Bursitis
 • Shint splint
 • Kramp in de voet en onderbeen spieren
 • Gewrichtsbanden kunnen pijn doen door overbelasting

Klachten aan de voeten geven vaak ook elders in het lichaam klachten. Dat komt omdat er veel sensoren in de voeten zitten die via de reflexen hun invloed uitoefenen. Klachten aan de voeten kunnen hun oorsprong hebben in een stand afwijking van de voeten of een verkeerde houding bij staan en lopen.  Meestal gebeurt dit ter compensatie van klachten elders in het lichaam. Als je bijvoorbeeld  pijn in de knie hebt, door een verkeerde stand van de knieën bij O- of X-benen ga je anders lopen om de pijn te verminderen. Hierdoor kun je andere delen van het lichaam overbelasten, bijvoorbeeld je rug of je voeten.

Voettypen, voetklachten en relatie tot de houding

De normale voet 

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met zo'n houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men zo'n houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymetrie in de houding is normaal.

De holvoet

Hiernaast ziet u de holvoet en de houding die daarbij hoort. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug-, nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen.

Behandeling

Werkwijze

De behandeling bestaat uit een onderzoek en het aanmeten van zolen. De zolen worden gebruikt om uw klachten te behandelen. Eerst wordt er een basis zool aangemeten, als uw lichaam zich heeft aangepast aan de verandering na 6 tot 8 weken worden de resultaten besproken en wordt er opnieuw gemeten. Aan de hand van uw bevindingen en de nieuwe metingen worden de zolen aangepast. Het kan zijn dat u meerdere keren moet terug komen om het lichaam in een optimale balans te krijgen en de klachten te doen afnemen. Ik werk met verschillende technieken en combineer deze technieken ook. De zolen die ik maak zijn reflexzolen en steunzolen of een combinatie van beide. Indien nodig geef ik oefeningen mee, maak ik gebruik van medical taping of het rekken van uw spieren. Ik zal proberen blokkades weg te nemen, en waar dit niet op mijn vakgebied ligt, zal ik u doorverwijzen naar de fysiotherapeut, manueeltherapeut, huisarts, pedicure of andere collega’s.

Het onderzoek

Het onderzoek en tevens het aanmeten van de zolen duurt meestal een half uur. Er wordt eerst een intake gedaan zodat duidelijk wordt welke klachten u heeft. Daarna wordt gekeken welke verbanden er onderling zijn tussen de klachten, en wat de gevolgen hiervan zijn voor uw dagelijks leven. De slijtage van uw schoenen wordt bekeken. Hieraan kan ik zien of er sprake is van overbelasting in de voeten. Er wordt ook gekeken naar de geschiktheid van de schoenen voor het dragen van zolen, en indien nodig krijgt u een schoenadvies. Vervolgens worden er blauwdrukken en een scan van uw voeten gemaakt. Hiermee kan ik het voettype vaststellen. Elk voettype zegt iets over de klachten die er kunnen ontstaan in het lichaam. De blauwdruk en de scan registreren ook de veranderingen van de voeten na het dragen van de zolen. Door het lezen van de blauwdruk en scan kan ik zien welke aanpassingen er aan de zolen moet plaats vinden. Dan vind er een loopanalyse, een voetonderzoek, het bewegingsonderzoek van de heupen en knieën plaats, en de beenlengtes worden opgemeten. Op de spiegelplaat of podobaroscoop kan de drukverdeling onder de voeten worden bekeken, en de invloed die dat heeft op uw houding. Als u op de voetspiegelplaat staat wordt de spierspanning gemeten en er wordt gekeken naar uw houding, de beweging van verschillende gewrichten, de ademhaling en indien nodig naar de beweging van uw ogen. Daarna worden er verschillende elementen van kurk of andere materialen onder uw voeten gelegd en wordt bekeken wat de resultaten  voor de spierspanning en de beweeglijkheid zijn. In overleg met u wordt dan bepaald welk zooltype voor u het beste resultaat geeft en het meest praktisch is.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Zolen

Reflex zolen

Reflex zolen zijn dunne zolen die meestal uit kurk elementen van een paar millimeter bestaan. De zolen werken via het proprioceptieve systeem stimulerend of ontspannend op de spier- en bindweefsel ketens. Op deze manier brengen ze uw lichaamshouding en voeten in balans, waardoor houdingsgerelateerde klachten verdwijnen.

Steunzolen

De steunzolen werken mechanisch en ondersteunen het lengte en dwars gewelf van de voeten. Deze zolen  worden van kunststof materialen gemaakt (vaak EVA). Deze materialen verschillen in hardheid, demping, vervormbaarheid, duurzaamheid en andere materiaal eigenschappen.

Steunzolen worden vaak gemaakt om de stand afwijkingen in de voeten te corrigeren. Als dat niet lukt wordt er ondersteuning  gegeven zonder correctie, dat noemen we accepteren. De steunzolen werken volgens mechanische principes. De scheefstand van de achtervoet en voorvoet wordt opgemeten. Het aantal graden scheefstand wordt vervolgens via de steunzolen gecorrigeerd en onder de juiste hoek recht gezet. Vaak wordt er door podoloog en podotherapeut alleen naar uw voeten en de stand van de knieën gekeken.

Het corrigeren van de voetstand is vaak nodig en zal de voetklachten meestal doen afnemen.  Een verandering aan de stand van de  voeten geeft echter ook altijd een reactie in de rest van het lichaam. Ik vind het belangrijk dat het hele lichaam mee behandeld wordt, en kijk altijd naar de reactie van de spieren en de stand van het hele lichaam. In de meeste gevallen moet er dan nog een fijne afstelling plaats vinden om te zorgen dat de steunzolen geen klachten geven in hoger liggende spieren en gewrichten.

Productie van zolen

Zolen kunnen met de hand of via de computer en een CNC freesbank gemaakt worden. Afhankelijk van de situatie en in overleg met de klant, wordt voor een bepaalde productiemethode en materialen gekozen.

Met de hand gemaakte zolen bestaan uit voorgevormde elementen van diverse materialen. Deze elementen worden voor de specifieke zool geselecteerd en op maat geslepen. Daarna worden ze op een basis zool verlijmd. Op deze manier is mogelijk om verschillende materiaaleigenschappen te combineren in één zool. Over de basiszool komt vervolgens een afdeklaag naar keuze. Tot slot wordt de ruwe contour van de zool op maat geknipt en geslepen, zodat deze goed in de schoen past.

Het is ook mogelijk om de zool op de computer met een 3D tekenpakket te modelleren op basis van scan’s van de voeten. Vervolgens worden de 3D modellen van de zolen door een CNC freesmachine  uit een blok materiaal gefreesd. Vaak wordt hier het materiaal EVA voor gebruikt. Meestal worden deze zolen met de hand verder afgewerkt voor de fijne afstelling.